Работна среща на лекуващите специалисти по гастроентерология и хематология

28.02.2015

Работна среща на лекуващите специалисти по гастроентерология и хематология грижещи се за пациенти с Таласемия, 27 – 28.02.2015г.,  гр. София

       На 27 – 28.02.2015г. в София се проведе работна среща по проблемите на оценката на железния свръхтовар и придържането към хелатиращата терапия. Участваха гастроентеролози и хематолози от цяла България,  грижещи се за пациентите с Таласемия, и представители на сдружение „Организация на таласемиците в България”.

         През първия ден от срещата доц. Валерия Калева изнесе презентация относно железния свръхтовар в черния дроб, хелатиращата терапия, лечението на вирусен хепатит, комбинирането им и резултатите, които са показали пациентите в процеса на лечение. Бяха обсъдени няколко тежки случая на пациенти с таласемия и фиброза в различен етап на развитие.

         На 28.02.2015г., Националния консултант по гастроентерология, Проф. д-р Людмила Матева сравни различните видове методики, които измерват количеството натрупано желязо в черния дроб – чернодробна биопсия, MRI Т2* и Ferriscan. От показаните резултати стана ясно, че най-точни резултати дава Ferriscan, тъй като той е калибриран за чернодробна биопсия и резултатите не се влияят от чернодробно възпаление, фиброза и цироза. Проф. Матева предложи по възможност изследването Ferriscan да бъде включено като допълнителен, препоръчителен показател при изготвянето на протоколи за желязохелатираща терапия и да бъде един от критериите за отпускане на медикаментите. При пациенти с чернодробни усложнения, страдащи от Хепатити В или С, и с тежко желязно обременяване да се направи  Ferriscan изследване при първа възможност.

         Д-р Радин Цонев, завеждащ Клиника по Гастроентерология в МБАЛ Токуда Болница София, представи най-новия вид изследване, достъпно вече и в България – Fibroscan, (Еластография), което изследва плътността на чернодробната тъкан. Това изследване е необходимо да се извърши при наличие на фиброза, цироза, хепатит С и В, или тежък железен свръхтовар в черния дроб. Изнесе обобщени резултати от направени вече изследвания, и корелацията им с Хепатити В и С, и железния свръхтовар мониториран чрез Ferriscan.

В дискусията, по проблемите на Вирусните Хепатити и лечението им при пациенти с Таласемия, активно участие взе и Д-р Станимир Хасърджиев, Председател на Сдружения „Хепасист” и „Национална Пациентска Организация”, и международен експерт по проблемите на Вирусните Хепатити.

На срещата бяха обсъдени някои доста тежки случаи на пациенти с таласемия майор и гореспоменатите усложнения. За пациентите провеждащи лечение на Хепатит С, и  БЕЗ отговор на прилагана комбинирана терапия с Интерферон и Рибавирин, се реши да бъдат насочени приоритетно към най-новата и с висока успеваемост терапия, която заради високата си цена не се използва масово, а само в случаи на нужда от „спасителна терапия”.

Също така при пациентите с тежки натрупвания на желязо, и/или допълнителни сериозни кардиологични, гастроентерологични или ендокринологични усложнения, и без подобрение в резултатите  да се прецизира и промени прилаганата хелатираща терапия.

 

Обратно