Общо Събрание

21.04.2012

Свали прикачения файл

Скъпи Приятели, 2011 беше една успешна и ползотворна, година в която постигнахме много.

Каним Ви да присъствате на Общото Събрание на ОТБ на 21 април 2012г, от 14ч. в Хотел Аква, гр. Бургас. Където да обсъдим направеното през 2011г. С какво не успяхме да се преборим, какво и как още искаме да постигнем през 2012г. Да чуем Вашите идеи и предложения.  В тази връзка приканваме  и всички членове да внесат членския си внос за 2011г. Благодарим на тези, които вече са го направили.

Молим, заявете участието си на otbulgaria@yahoo.com или на тел. 0897088786 (Драгомир Славев) до 07.04, за да Ви бъде осигурено настаняване на 21.04.12г., в Хотел Аква, гр. Бургас.

 

 

П О К А Н А

Управителният съвет на Организация на Таласемиците в България (ОТБ), на основание на член 26 ЗЮЛНЦ и Решение от 20.02.2012г. свиква

                                           ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 21 Април 2012г., което ще се проведе в гр. Бургас, Хотел Аква, от 14.00 ч. при следния дневен ред:

             1. Отчет на дейността на сдружението за 2011г.

             2. Финансов отчет на сдружението за 2011г.

             3. Приемане на бюджет на сдружението за 2012г.

              4. Обсъждане и приемане на програма за развитие на сдружението.

             5. Разни.

На основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на ОТБ, при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не по-малко от десет члена. Ако присъстващите са по-малко от десет, то Управителният съвет ще насрочи ново Общо изборно събрание. 

 

 

УС на ОТБ

Обратно