Обучителен семинар по Репродуктивно здраве

07.02.2015

След поредица от събития, част от програмата за асистирана репродукция на пациенти с Таласемия майор, създадена от ОТБ и фондация "Искам бебе", на 7 февруари 2015 г., се проведе обучителен семинар на тема "Репродуктивна програма при Таласемия майор”.

Събитието се състоя в хотел "Хемус", град София. В програмата бяха изложени тезите през погледа на трима специалисти, от които Д-р Денка Стоянова, педиатър, хематолог в СБАЛДОХЗ София и експерт в НЗОК, Д-р Мирела Рангелова, хематолог, завеждащ Направление „Таласемии” в НСБАЛХЗ София и Д-р Георги Николов, акушер-гинеколог и ръководител на Сектор "Асистирана репродукция" в МЦ РепроБиоМед. Насърчително поднесеното встъпление от Иван Иванов (ОТБ), последвано от вдъхновяващите думи на председателя на фондация "Искам бебе" - Радина Велчева, чийто възглед "Болестта ми не е присъда, а благословение", посяха надеждата в сърцата на всеки един от нас. Надеждата, че с общи усилия, рано или късно, в градината на всеки се появява цвете, защото това, което ни обединява, е желанието на всеки от нас да има дете.   

Данните за ендокринни усложнения при пациенти с Таласемия майор представи Д-р Стоянова, която даде ясна представа за причините за тези усложнения, а именно: неадекватна трансфузионна терапия, липса на редовни консултации с ендокринолог, особено в ранна детска възраст, както и лошо придържане към хелатиращата терапия от страна на пациентите. В резултат на което, с ендокринни проблеми са почти всички пациентите над 18 годишна възраст, и сериозна част от пациентите под 18 годишна възраст.

След кратък ретроспективен обзор на заболяването като терапия, проследяване и прогноза, Д-р Мирела Рангелова е убедена: "Днешните пациенти с Таласемия майор са различни". Благодарение на огромния напредък в лечението и проследяването, а именно въвеждането на най-съвременни методи за оценка на желязно натрупване, нови лекарства и възможност за индивидуален подход в хелатиращото лечение на всеки пациент с таласемичен синдром, може да се постигне нормална продължителност и качество на живот, както и създаване на собствено здраво поколение. Днес една от основните цели на пациентите е да придобият пълноценен репродуктивен капацитет, който се постига с ранно диагностициране и лечение на ендокринните заболявания с цел предотвратяване на късните усложнения. Шансовете за родителство се повишават, като получават адекватна информация и напътствия от лекуващия лекар хематолог,  извършват се необходимите консултации и проследяване от интердисциплинарен екип във връзка с бременността, и рисковете свързани с нея. С професионалната подкрепа на специалисти по асистирана репродуктивна медицина днес целта става достижима и като доказателство за това са успешно осъществените вече бременности.

Д-р Николов представи данни за усложненията свързани с фертилитета при пациенти с Таласемия майор на база извършени от него прегледи. Според него от изключително значение са изходните нормални ендокринни показатели, ниски стойности на нивото на феритина, както и данни за добра сърдечно-съдова и чернодробна функция. Едва тогава би могло да се пристъпи към реализиране на успешна бременност, като предварително, ако е необходимо, се провежда хормонална терапия за стимулиране на функциите на яйчниците и матката. Изводите са, че мечтата за собствено здраво поколение на пациентите с Таласемия майор в България вече би могла да стана реалност. От огромно значение са взаимните усилия и отговорност, както от страна на специалистите, така и от страна на пациентите. А прекрасните и вдъхновяващи резултати вече са налице.

Обратно