Какво представлява кръвта?

При възрастните хора кръвта се произвежда в специална тъкан, наречена костен мозък, която се намира в централните кухини на костите. Кръвта съдържа два основни компонента:

1. Плазмата, жълтата течност, която съставлява около 55% от кръвния обем и съдържа вода, соли и важни протеини.

2. Частта, която съдържа три типа клетки, трилиони микроскопични строителни блокчета, които изграждат човешкото тяло. Те са:

  • Белите клетки или левкоцити
  • Плочките или тромбоцитите
  • Червените клетки или еритроцити.

 

Всеки тип кръвна клетка има специфични функции и всяка се грижи, по свой собствен начин, за благосъстоянието на човешкия организъм, включително защита срещу инфекции (белите клетки); ограничаване на кръвозагубата, когато е наранен кръвоносен съд (плочките) и зареждането с кислород на тъканите и жизнените органи (червените клетки). Много заболявания при хората се дължат на анормалност в кръвта и се категоризират в зависимост от това кой е засегнатия кръвен компонент (заболявания на белите клетки, заболявания на плочките и заболявания на червените клетки). Заболяванията на червените клетки са включени сред други наследствени хемоглобинопатии или заболявания на хемоглобина, най – тежките от които са таласемиите: алфа (α-) и бета(β-) и сърповидно клетъчна, и са наречени по този начин заради анормалност на специален протеин в червените кръвни клетки наречен хемоглобин.