Образователен ресурс COVID19

02.12.2020

Богат образователен ресурс на #COVID19, който отделя особено внимание на пациентите с таласемия и съдържа полезна информация за кръвопреливането, последиците от вируса върху тези групи пациенти и препоръки за защита на тяхното здраве. Налични са версии на английски, гръцки други езици.

ЛИНК

Обратно