Среща с Проф. Людмила Матева - стъпка напред в борбата ни за съвременно лечение на хепатит С при пациенти с Таласемия Майор

30.08.2011

На 26ти Август 2011г., Иван Иванов и Драгомир Славев от ОТБ осъществиха среща с Проф. Людмила Матева- Ръководител клиника по Гастроентерология към МБАЛ „Св. Иван Рилски” и водещ  Хепатолог в България. Бяха обсъдени възможностите пациенти с Таласемия Майор страдащи и от Хепатит С да бъдат лекувани с най-съвременната, комбинирана терапия – Пегилиран Интерферон и Рибавирин, осигурявани от НЗОК. Терапия, която до този момент не е достъпна за пациенти с Таласемия Майор. С изключителна добронамереност бе постигната договорка за допълнителна среща на  Проф. Матева с лекуващите хематолози и обсъждане на цялостното лечение на пациентите страдащи от Таласемия Майор и Хепатит С. Вярваме, че бе поставено началото в борбата Ни с Хепатит С. Очаквайте следващите новини по този случай.

Обратно