Срещи на ОТБ в Пловдив, Стара Загора и Бургас

17.07.2011

На  13.07 представители на Управителния Съвет посетиха посетиха гр. Пловдив и осъществиха срещи с лекуващи лекари, родители и пациенти. На среща с Националния консултант по клинична хематология –Проф. Стефчо Горанов бяха повдигнати редица проблеми касаещи пациентите лекуващи се в гр. Пловдив. Срещнахме пълно разбиране от страна на Проф. Горанов и съдействие за тяхното преодоляване.

На 13.07 бяха осъществени и срещи с Д-р Черкезова и Д-р Тодорова от МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович", гр. Стара Загора във връзка с трудностите срещани от пациентите при издаването на протоколи за хелатираща терапия.

На 14.07. Драгомир Славев, Станислав Зайков, Мануела Михалева и  Д-р Гергана Семова посетиха Д-р Димо Рибов в МБАЛ Бургас. Бяха нанесени  нови и актуализирани стари данни за пациентите в Националния регистър на пациентите с Таласемия Майор.

На 15.07 бе осъществена среща с пациенти и родители от Бургас и региона. Бяха дискутирани процедурите по преиздаване на протоколите за хелатираща терапия и проблемите, които среща всеки пациент

Обратно