Срещи на ОТБ в Плевен и Варна

10.07.2011

На 7 юли представители на ОТБ проведоха срещи с лекуващите лекари в гр. Плевен- Д-р Светла Костова и Д-р Ивайло Христов, и родители и пациенти от района. Бяха дискутирани текущите проблеми пред пациентите и родителите, трудностите които те срещат. Конкретните действия, необходими за безпроблемното продължаване на протоколите за хелатиращо лечение за още 6 месеца.

Изключително се благодарни на Д-р Светла Костова за отзивчивостта и отделеното ни време през отпуската си. Както и на Д-р Ивайло Христов, който отскоро пое грижите за пациентите с Таласемия Майор и с голямо внимание следи терапията на всички пациенти.

 

На 8 юли, в град Варна се състоя среща на координаторите по места на ОТБ от градовете Плевен, Варна, Бургас, Пловдив и София. Срещата бе по инициатива на Доц. Валерия Калева, ръководител на Работната група по Таласемии, към Българското Хематологично дружество. Присъства и взе участие и Д-р Гергана Семова, от детското онко-хематологично отделение на УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна.

Бяха поставени на обсъждане проблемите на всеки един център осъществяващ лечение на пациенти с Таласемия Майор. Специфичните и общите, като цяло пред пациентите с Таласемия Майор.  Бяха определени конкретни стъпки и действия за работа по проблемите в отделните центрове.

Обратно