Разпространение

За Таласемия се е считало, че е ограничена само в Средиземноморския регион, от където идват и имената й Средиземноморска анемия и Таласемия – съставна гръцка дума от thalassa (означаваща море) и anaemia (означаваща малокръвие или безкръвие).

Сега е известно, че хемоглобиновите нарушения се срещат често в много части на света. Таласемията е често срещана в региони, където има или е имало епидемия от малария. Вярва се, че в тези райони на света човешките организми претърпяват слаба промяна на гените – генетични приспособявания или мутации, както ги нарича биологията. Тези промени довели до промени в биологичната среда на червените клетки, които да предпазват от развитието и умножаването на маларийни паразити в тях, като по този начин дават на тези хора по-голям шанс за оцеляване.

Според скорошната епидемиологична информация около 7% от световното население са носители на увреден хемоглобинов ген, с между 300,000 – 500,000 родени годишно засегнати деца. Все още, значителен брой от засегнати деца, родени в развиващите се страни, умират не диагностицирани или погрешно диагностицирани, получавайки неоптимално лечение или оставени изцяло без такова. (World Bank 2006, report of a joint WHO – March of Dimes meeting 2006).

Има спешна необходимост от национално контролирани програми с цел да се намали общия брой на засегнати раждания и подобряването на шанса за оцеляване и качеството на живот на пациентите с хемоглобинови заболявания по света.