Видео

08-05-2012

Международен ден на Таласемията 2012г.

Може би различен, но не по-малко човек

Може би различен, но не по-малко човек

Международен ден на редките болести

Международен ден на редките болести

Дарете кръв, спасете човешки живот

Дарете кръв, спасете човешки живот

Недостиг на кръв за болни от таласемия

Недостиг на кръв за болни от таласемия

Кампании по кръводаряване в помощ на болните от таласемия

Кампании по кръводаряване в помощ на болните от таласемия

Има нови проблеми с лечението на редките болести

Има нови проблеми с лечението на редките болести