За носителите

Носителите на бета - таласемия нямат заболяване.

Те нямат физически или психически симптоми и не се нуждаят от специална диета, медицински контрол или лечение.

Техните червени кръвни клетки обикновено са подобни по размер на клетките на здрав човек. Това е така защото носителя е наследил променен б - глобинов ген от единия родител, в резултат на което синтезира по – малко количество от обичайния за възрастни хемоглобин (HbA) или няма промяна. Нейните /неговите червени кръвни клетки съдържат по-малко хемоглобин от обикновено и затова техния размер е по-малък и по-блед от клетките на здрав човек. Носителите все пак се справят като синтезират повече червени кръвни клетки, и по този начин кръвта продължава да функционира и да обслужва нормално човешкия организъм.

Носителството не може да стане заболяване след време. Впрочем, повечето хора не подозират, че са носители докато не проведат специални тестове. Все пак някой носители могат да развият умерена анемия, която може да бъде неточно диагностицирана като желязо – дефицитна анемия. Все пак, с лабораторни тестове може лесно да се направи разлика между двете.

В заключение, носителството на бета таласемия няма ефект върху здравето, продължителността и качеството на живота.